Πιστοποίηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΠΘ, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), έλαβε Πιστοποίηση ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, επιτυγχάνοντας βαθμολογία πλήρους συμμόρφωσης στις 11 από τις 12 αρχές του προτύπου ποιότητας ( Άριστα – 11 στα 12).

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτική ποιότητας, τις διαδικασίες λειτουργίας και τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος παραμένουν προσηλωμένοι στον στόχο της διασφάλισης και της βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών που προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους φοιτητές του και ευρύτερα στην κοινωνία.

Έκθεση Πιστοποίησης

Απόφαση  Πιστοποίησης  

Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο