Έρευνα - Δημοσιεύσεις

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφοριακά Συστήματα" είναι η μύηση των φοιτητών του στη βασική επιστημονική έρευνα. Ως εκ τούτου το Π.Μ.Σ. ενθαρρύνει την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως τη συγγραφή καινοτόμων εργασιών και τη δημοσίευσή 
τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, την συμμετοχή των μελών του σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων παρουσίασης εργασιών επισκόπησης διαφόρων ερευνητικών θεμάτων.

 

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πληροφοριακά Συστήματα” ανέπτυξε την εφαρμογή Ακαδημαϊκός Χάρτης 2019-2020, ένα χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο όπου καταγράφονται όλες οι πρόσφατες αλλαγές στα Τμήματα ΑΕΙ της χώρας.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Με δύο εργασίες συμμετείχε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” στο Συνέδριο “Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2016. Πιο συγκεκριμένα στις δύο εργασίες παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών Ευαγγελίας Λεούδη και Δημοσθένη Μαδεμτζίδη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλειου Χατζή. Οι εργασίες έχουν τα ακόλουθα θέματα:

– «Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», Δημοσθένης Μαδεμτζίδης, Βασίλειος Χατζής. 

– «Χρήση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδακτική πράξη», Ευαγγελία Λεούδη, Βασίλειος Χατζής.

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

Με δύο εργασίες συμμετέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα στις δύο εργασίες θα παρουσιαστούν ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ερευνών ου διεξήχθησαν στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών Ελένης Γαλανοπούλου και Δημήτριου Δημοσθενίδη υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Βασίλειου Χατζή. 

Οι εργασίες έχουν τα ακόλουθα θέματα:

– Ε. Γαλανοπούλου, Β. Χατζής: Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος “Ψηφιακό Σχολείο”
– Δ. Δημοσθενίδης, Β. Χατζής: Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

9th ANNUAL MIBES (MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS SYSTEMS) INTERNATIONAL CONFERENCE, THESSALONIKI 2014

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά  Συστήματα” συμμετείχε για άλλη μια χρονιά στο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MIBES (Management of International Business and Economics Systems), με την εργασία με τίτλο “Factors affecting consumer intention to use internet for food shopping” και συγγραφείς τους: Kitsikoglou M., Chatzis V., Panagiotopoulos F. & Mardiris V. Η επιστημονική εργασία παρουσιάζει τα βασικά ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας κ. Κιτσίκογλου, ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση του διαδικτύου για αγορά τροφίμων, και εκπονήθηκε σε συνεργασία με στελέχη του Π.Μ.Σ. 

8th ANNUAL MIBES (MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS SYSTEMS) INTERNATIONAL CONFERENCE

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” συμμετείχε  στο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο MIBES (Management of International Business and Economics  Systems) με την εργασία με τίτλο “Stan: A dynamic web-based application for financial statement analysis”. Η εργασία απέσπασε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από του συνέδρους και επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου ως μια από τις εργασίες που θα δημοσιευθούν στο περιοδικό MIBES Transactions International Journal. Η επιστημονική εργασία εκπονήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Φιλιππίδη Αδάμ σε συνεργασία με του διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. κ. Κοσμίδη Κοσμά και Δρ. Μαρδύρη Βασίλειο.

9th HSSS (HELLENIC SOCIETY FOR SYSTEMIC STUDIES) NATIONAL & INTERNATIONAL CONFERENCE

Στα πλαίσια του επιστημονικου συνεδρίου “Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS)” που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Ιουλίου του 2013 στο Βόλο, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. Κουλουρά Ελένη παρουσίασε την εργασία με τίτλο Sustainable water management in buildings. A systemic approach for the improvement of water management in buildings. Η επιστημονική εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής της Διατριβής η οποία εκπονήθηκε με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δρ. Χατζή Βασίλειο.

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CELLULAR AUTOMATA FOR RESEARCH AND INDUSTRY (ACRI 2012)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα” συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ACRI 2012 (Cellular Automata for Research and Industry), με τηνεργασία με τίτλο  “Quantum Dot Cellular Automata Design for Median Filtering and Mathematical Morphology Operations on Binary Images” και συγγραφείς: το μεταπτυχιακό φοιτητή του Προγράμματος Φώτιο Παναγιωτόπουλο και τους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα Δρ. Βασίλειο Μαρδύρη και Δρ. Βασίλειο Χατζή. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7495 LNCS, pp. 554

Διπλωματικές εργασίες & Επιστημονικά άρθρα

Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο